Úvod

Trenčín

Trenčín0908 478 456, 0948 948 900

Otvorené:
Každý párny týždeň:

Štvrtok:
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Piatok:
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sobota:
pri objednávke najmenej dvoch záujemcov)
9:00 - 13:00
(Opakované terapie len v piatok !)

Počas sviatkov zatvorené

Pozor! Zmena adresy !
Budova zdravotného strediska bývalej Meriny
ul. gen. M.R. Štefánika 3835
Trenčín, Slovensko