Úvod

NadváhaO nadváhe a obezite sa v poslednej dobe veľa hovorí, označujú sa ako epidémia tretieho tisícročia. Podľa štatistík Európskej komisie je viac ako polovica dospelej populácie obézna, obezitou trpí už aj veľa detí a mládeže, čo je alarmujúce. Nadmerná telesná hmotmosť je druhou najčastejšiou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva.

Obezita vzniká pod vplyvom prostredia, kde jedinec vyrastá a dedičnosti. Dedia sa schopnosti spaľovania tukov a ostatných živín ale tiež rodinné zvyklosti stravovania a sklon k pohybu. Dedičnosť sa tiež podieľa na tom, ako je pre pacienta schudnúť - či ľahko alebo ťažko. Vplyv prostredia sa prejavuje najmä sedavým spôsobom života a dostatku potravy, čo vedie k prejedaniu sa. Nezanedbateľnými faktormi nadváhy sú aj nižšie socioekonomické postavenie a psychické problémy (depresia, úzkosť a stres).