Úvod

Cena

Cena prvej terapie je 30 €

 

Cena ďalšej terapie je 15 €

(čip sa použije z prvej terapie, ak si ho klient zakúpil)

 

Cena čipu je 5,- €