Úvod

Biorezonancia     Jej vedeckým základom sú najnovšie poznatky z kvantovej fyziky a biofyziky. Podľa kvantovej fyziky majú materiálové častice ako vlnový tak aj časticový charakter. To znamená, že každá substancia, teda aj bunka, každá časť tela, ale tiež vírusy, baktérie, pely, toxíny, nikotín, majú svoje elektromagnetické vyžarovanie, podľa vlastností určitú typickú vlnovú dĺžku - frekvenciu s úplne individuálnou charakteristikou. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom „svetelných bleskov“, vymieňajú si informácie po určitých frekvenciách. Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú špecifické vlnenia. Telo môže fungovať a regulovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva komunikácia teda výmena informácií medzi bunkami. Medzi jednotlivimi vlneniami buniek existujú vzájomné vzťahy a vplyvy a dohromady tvoria oscilačné spektrum človrka, alebo individuálny oscilačný obraz.
     V zdravom tele funguje táto výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka plniť svoju úlohu. teda vlnenie u zdravého človeka má inú štruktúru ako u chorého. Ak telo ovplyvňujú rušivé substancie (jedy, vírusy, baktérie atď.) alebo zaťažujúce žiarenia, môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami. Ak je táto komunikácia narušená, je aj práca buniek zťažená, čo sa prejavuje rôznymi poruchami či chorobami. V oscilačnom obraze chorého pacienta sa vyskytuje vlnenie cudzorodých substancií nahromadených v tele a tieto narušujú normálny oscilačný obraz.
     Biorezonančná terapia je nenásilná oscilačná terapia ovládaná počítačom, ktorá, bez akýchkoľvek vedľajších vedľajších účinkov na biologickej úrovni, záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testuje a stimuluje samoliečiteľské sily tela. Vlastná telesná regulácia môže byť prostredníctvom biorezonančnej terapie prístrojom Bicom podporovaná a urýchlovaná.
     Biorezonančná terapia spočíva v tom, že oslobodí telo od rušivých patologických vplyvov natoľko, že telo je schopné opätovného uzdravenia a aktivuje svoje vlastné regulačné sily.