Úvod

Rozdelenie


     Dr. Rummel, aby podchytil alergie ako celok a porozumel im vytvoril v r. 1997 pojem „okruh foriem alergií“. V rámci toho člení ochorenia na nasledujúce oblasti orgánov:

  • Kožné orgány: neurodermatída, psoriáza, akné, ekzémy, žihľavka, slnečná alergia, vypadávanie vlasov.
  • Dýchacie orgány: Astma, polinóza, senná nádcha, chronická rinitída, bronchitída, sinusidída, recidivujúce infekcie
  • Zažívacie orgány: Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, chronická gastritída, kolitída, dráždivý tračník, alergie na potraviny, celiakia
  • Nervové orgány: Migréna, neuralgia, tinnitus, bolesti hlavy, problémy s chrbtom či chrbticou, nervové bolesti.

     Keďže základy chorôb kruhu foriem alergií spočívajú v alergii, musí sa i terapia zamerať na reakciu na alergény.
     Alergie môžu byť spôsobené i nemateriálnymi podnetmi, tzn. signálmi, ktoré obsahujú už len fyzikálnu informáciu, ale už žiadne častice hmoty dotyčnej substancie. Táto experimentálne doložená skutočnosť (Dr. Smith) núti prijať ďalší biofyzikálny aspekt i u fenoménu alergie.
     K lepšiemu porozumeniu súvislostí pomôže nasledujúci model úvahy:
     Predpokladom pre spustenie alergických mechanizmov v organizme je prítomnosť biofyzikálneho podmieneného reflexu na základe výraznej dispozície spôsobenej opakovaným kontaktom so substanciou spôsobujúcej nejakým spôsobom dráždenie organizmu. Až vďaka biofyzikálnemu podmienenému reflexu sa dotyčná substancia stáva u tohto človeka alergénom. Tento podmienený reflex zostáva zachovaný. Nie je aktívny, kým nedôjde ku kontaktu s alergénom. Aktivuje sa špeciálnou informáciou, ktorú reflektuje a uvádza potom pomocou biofyzikálnych riadiacich inpulzov do chodu známe biochemicky-imunologické mechanizmy v tele.
     Typické pre tento podmienený reflex je, že je reflektovaný výhradne určitou vibračnou informáciou - manipulovateľnosť a možnosť neutralizácie, to znamená, že môže byť vhodnými informáciami alebo technikami vyvolaný, zosilnený, zoslabený alebo úplne eliminovaný. Pomocou tohto biofyzikálneho vibračného vzoru - signálu sa teda dá vhodnými metódami podmienený reflex "vyvolať" - t.j. zistiť jeho prítomnosť (biorezonančný test) a potom terapeuticky ovplyvniť, v konečnom dôsledku eliminovať.