Úvod

Čo je alergia?


je iná reakcia organizmu na substanciu, na ktorú predtým došlo k senzibilizácii. Existuje zdedená dispozícia k alergickej reakcii. Aby sa však alergia spustila, musí sa k tejto skrytej dispozície (latencii) pridať preťažená obrana organizmu. Hrajú v tom okrem iného dôležitú úlohu vírusové infekcie. Tento druh určuje aj druh alergie. Genotyp nie je rozhodujúci pre lokalizáciu, ale druh infekcie!
     Napr. malé dieťa s genetickou alergickou informáciou od rodičov je zaočkované. Súčasne je imunitný systém zaťažený bojom s chrípkou. Imunitný systém je preťažený. Tu v nevhodnom okamihu môže očkovanie spôsobiť spustenie alergie. Podľa druhu vírového ochorenia teraz vznikne migréna, neurodermidíta, alebo iné alergické ochorenie. Ak sa jedná o ovčie kiahne možno vznikne neurodermitída alebo psoriáza. Ak ide o herpetické vírusy, mohol by vzniknúť napr. tinitus alebo nervové ochorenie.
     Iný príklad: osoba s alergickou predispozíciou dostane chrípku s nádchou. Súčasne kvitne v blíz- kosti breza. Z dôvodu silnej záťaže infekciou a zápalom nosnej sliznice vznikne senná nádcha, najskôr na brezu, lebo sa súčasne spúšťa silné podráždenie. Neskôr sa pridajú aj iné alergény kvôli ďalšiemu zaťaženiu imunitného systému.
    

Alergická reakcia spočíva v aktivácii histamínu v mastocytoch. Mas- tocyty patria k nešpecifickému obrannému systému. Obsahujú látky ako histamín, serotonín, heparín a rôzne enzýmy, ktoré sú označo- vané ako zápalové mediátory (=sprostredkovatelia zápalov). Pri kontakte s nejakým pôvodcom ochorenia sa aktivujú mastocyty a vypustia uložené látky. Uvoľnenie týchto látok vyvoláva typické symp- tómy zápalu. Histamín tak spôsobuje rozšírenie krvných ciev, čo vedie k sčervenaniu, otepleniu postihnutého tkaniva, opuch, svrbe- nie, zápal.
    
Mastocyty sú najdôležitejšími nositeľmi informácií pre ochranu, súčasne sú spínacími bodmi pre alergie a imunitnej ochrany. Majú uložené všetky aktuál- ne informácie, aby sa mohlo telo rýchlo a účinne chrániť proti „nepriateľom“. Presné vyjadrenie informácií mastocytov je realizované cez thymus (detská žľaza, brzlík). Až prehnaná informácia na rôzne podráždenie spôsobí alergic- kú nemoc. Tu sa stane z normálnej reakcie stane chorobná, pretože je sys- tém predráždený. K tomu je potrebná senzibilizácia. To nastáva rôznym nad- prahovým podráždením, zosilňované zdedenou informáciou tak, že nakoniec vznikne alergická reakcia. Zo zmysluplnej ochrany vznikne precitlivený sys- tém, ktorý divoko reaguje na všetky možné podráždenia. Podľa toho, na kto- rom orgáne vzniká alergická reakcia, existujú rôzne symtómy.